………………………….………………………….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ne

Üniversitenizin ……………………………….……..…… bölümünde okumaktayım.
…………….…. tarihinde tarafıma ve okul arkadaşlarıma tarafınızca aşı olmam yönünde ……………………. yoluyla bildirim aldım. Bildirimin içeriğinde aşı olmamam durumunda yüz yüze eğitim hakkımın engelleneceği yönünde tehditlere maruz kalmakta olduğumu gördüm. Haklarını bilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu dayatmaya boyun eğmeyeceğimi, T.C Anayasası’na aykırı olarak aldığınız bu kararın tarafımı bağlamadığını ve …………………………..………….. Üniversitesi öğrencisi olarak bedenime hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmaksızın ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın örgün
eğitim öğretim hakkımı kullanacağımı bildiriyorum.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Madde 5, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 17, yine T.C. Anayasası Madde 56, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 23, 01/08/1998 tarihli Resmi Gazete sayısı : 23420’de de belirtildiği üzere Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 4, Anayasa Mahkemesi Muhammed Ali Bayram, B.No:2014/4077,29/06/2016 (R.G. 26/10/2016-29869) Kararı, Anayasa Mahkemesi Halime Sare Aysal B. No:2013/1789, 11/11/2015 kararları gereğince kimse aşı olmaya zorlanamaz.

Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 17: “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Hükmü uyarınca, yine T.C.K. Madde 77: (1) e) bendi uyarınca herkesin ilgililer hakkında hukuki yollara başvurma hakkı olduğu ve bu sebepler ile hiç kimseyi özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerimizi zorla aşılama ya da mobbing uygulayarak aşılanmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı bulunmamaktadır.

İŞBU NEDENLERLE AŞI YÖNÜNDEKİ BASKILARA DAİR SÖYLEMLERDE BULUNAN KİŞİLERİN HAKLARINDA İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINI İVEDİ OLARAK SAYGILARIMLA ARZ VE TALEP EDER, İŞBU ANAYASAL HAKKIM OLAN DİLEKÇE HAKKI KAPSAMINDA TARAFIMA 15 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAZILI BİLDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ AYRICA SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

İSİM
T.C. Kimlik No
Adres

Dilekçeyi pdf formatında buradan indirebilirsiniz:

Farklı dilekçe örnekleri: