WHO’nun 9 Haziran 2020 tarihli sürü bağışıklığı tanımı:

Sürü bağışıklığı, popülasyonun aşılama yoluyla edinilmiş yahut enfeksiyonu geçirmiş olanların kazandığı bağışıklık sayesinde enfeksiyonel bir hastalığa karşı dolaylı yoldan korunmasına denir.

Bu da, henüz enfekte olmamış yahut enfeksiyon oluşsa da bağışıklık yanıtı gelişmemiş kişilerin, çevrelerindeki bağışık kişilerin enfekte kişilerle aralarında bir bariyer görevi görerek, sözkonusu enfeksiyöz hastalıktan kendilerini koruyacağı anlamına gelir. COVID-19 hastalığı özelinde toplumda sürü bağışıklığına ulaşmak için gerekli eşik değeri henüz tam olarak bilinmemektedir.

WHO’nun 13 Kasım 2020 tarihli sürü bağışıklığı tanımı:

‘Toplum bağışıklığı’ olarak da bilinen ‘sürü bağışıklığı’, aşılamada hangi düzeye erişilirse topluluğun virüsten korunabileceğini gösteren aşılama ile ilgili bir konsepttir.

Sürü bağışıklığı insanları virüsten koruyarak sağlanır, virüsle temas ettirerek değil. Ayrıntılı bilgi için Genel Müdürlük tarafından 12 Ekim tarihinde yapılan basın açıklamasını okuyunuz.